Çelik Yapılar ve Betonarme Yapılar Farkı

PREFABRİK ÇELİK YAPILAR

Prefabrik Çelik Yapı elemanlarının kalitesi sürekli denetim altındadır. Fabrika koşullarından standartlara uygun ölçü ve değerlerle üretilir. Homojen bir malzeme olduğundan kendinden beklenilen davranışı gösterir ve statik hesaplamalardaki hata payı çok düşüktür. Daha küçük kesitlerle çalışıldığından yapının kullanım alanı artar Kalifiye işçilik gerekir. Buda uygulamanın hatalarını en aza indirir. Malzeme her zaman kolayca denetlenebilir. Her hangi bir nedenle hasar gören yapı elemanı rahatlıkla değiştirile bilir. Bu işlem hızlı kolay ve düşük maliyetlidir. Geniş açıklıkları, daha küçük kesitlere kolonsuz geçme imkanı olduğundan, büyük mekan ve istenilen dizaynı düşük maliyetle oluşturmada alternatifler sağlar. çok daha hafif yapılar inşa edilebilir. Bu temel maliyeti düşürdüğü gibi deprem yüklerine karşı da önemli avantaj sağlar. Her türlü hava koşullarında ve çok hızlı şekilde inşa edilebilir. Bu da işçilik maliyetlerinin düşük olmasını ve ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilme olanağını sağlar. çelik yapı istenildiğinde kolayca takviye edilebilir; demontajı ve istenildiğinde başka bir alana tekrar montajı mümkündür. çelik yapı elemanları, montajı tamamlandığı anda tam yük kapasiteyle çalışabilir.

 

BETONARME YAPILAR

Beton kalitesi uygulama hataları nedeniyle tehlikeli boyutları daha fazladır. Çelik kadar homojen olmadığından statik hesaplamalardaki kabuller nedeniyle hata payı daha fazladır.(Bu hata proje aşamasında) göz önüne alınır. Bu da maliyeti artırır. Minimum koşullar dahi büyük kesitleri gerektirdiğinden kullanım alanında önemli kayıplar oluşur. Kalifiye işçilik gerektirmez. Bu nedenle önemli uygulama hataları oluşabilir. Beton döküldükten sonra betonarme çeliğini denetleme işçi çok pahalı ve zahmetlidir. Herhangi bir nedenle hasar görmüş yapı elemanı güçlendirmek zor ve yüksek maliyetli bir işlemdir. Bu işlem mimari sorunları da beraberinde getirir. Geniş açıklıklarda kesitler büyük, maliyetler daha sınırlıdır. Büyük ağırlıkları nedeniyle temel maliyetleri de yüksektir. Aynı nedenle deprem yüklerine karşı temel-zemin etkileşiminden dolmayı dezavantajlıdır. İnşaat süresi uzun ve her türlü hava koşullarda çalışmaya müsait değildir. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine daha uzun vadeli ve daha yüksek maliyetli çözümler sunar. Betonarme yapıların takviyesi zordur. Ayrıca demontajlar mümkün değildir. Betonarme yapı elemanlarında priz süresi istenilen mukavemet değerleri için uzundur.